MM PHARMA SLOVAKIA

HUMIDOFIX®HME FILTER / VLHKÝ NOS

NÁVOD NA POUŽITIE

 1. Úvod

Tento návod je platný pre výmenník tepla a vlhkosti/vlhký nos Humidofix® HME filter. Pred prvým použitím výrobku si pozorne preštudujte návod na použitie! Návod na použitie slúži ako informácia lekárom, zdravotníckemu personálu a pacientom/užívateľom na to, aby sa zabezpečilo správne zaobchádzanie s HME filtrom/umelým nosom Humidofix®.

 

Popis výrobku

Umelý nos Humidofix®HME filter je zariadenie na výmenu tepla a vlhkosti pre pacientov po tracheotómii. Pomocou tohto HME filtra sa vdychovaný vzduch filtruje, ohrieva a zvlhčuje. Umelý nos Humidofix® HME sa skladá z papierového filtra (celulóza), ktorý je zabudovaný do stabilného priehľadného umelohmotného púzdra. Papierový filter sám o sebe je zložený z hydrofilného materiálu, ktorý viaže vlhkosť. Umelý nos je vybavený okrúhlym normalizovaným otvorom, ktorý umožňuje nasadenie univerzálneho nástavca tracheálnej kanyly. Materiál umelého nosa Humidofix® HME neobsahuje latex a je nevodivý.

 

POZOR!

HME filter/umelý nos Humidofix® je iba na predpis lekárom a predovšetkým umelé nosy pri prvom použití je možné nasadiť iba pod dohľadom zdravotníckeho personálu!

 

 1. Rozsah dodávky

Umelý nos Humidofix® HME je sterilný a je určený pre jednorazové použitie. Umelé nosy Humidofix® HME sú po jednom sterilne balené a sú dodávané v balení po 30 kusov.

 

III. Indikácie

U dospelých pacientov samostatne dýchajúcich po tracheotómii sa pomocou umelého nosa Humidofix® HME vdychovaný vzduch filtruje, ohrieva a zvlhčuje. Umelý nos Humidofix® HME je vhodný pre pacientov so spontánnym dýchaním cez tracheálnu kanylu v stacionárnej aj domácej liečbe podľa odporučenia lekára.

 

 1. Kontraindikácie
 • Umelý nos Humidofix® HME sa nesmie používať nad doporučený rozsah respiračného objemu. Respiračný objem je dychový objem, ktorý pacient jedným dychom vdýchne alebo vydýchne. Dodržujte odporučenie lekára. Dôvod: V prípade, že odporučené hodnoty nebudú dodržané, je možné, že nebude k dispozícii dostatočné množstvo kyslíka, prípadne by mohol byť vdýchnutý už vydýchnutý vzduch obsahujúci oxid uhličitý. To by mohlo viesť k narkóze po vdýchnutí CO2, čo by mohlo viesť k omámeniu až ku kóme.
 • Umelý nos Humidofix® HME sa nesmie používať u pacientov s vodou na pľúcach (zlyhávanie ľavej strany srdca, pľúcny edém), ďalej pri nadmernej tvorbe sekrétu v pľúcach a v dýchacích cestách a taktiež pri silnom stratovom prúde vzduchu ( vydychovaný vzduch neprúdi cez HME filter).
 • HME filter/umelý nos Humidofix® sa neodporúča používať u detí s telesnou hmotnosťou pod 15 kg!
 • HME filter Humidofix® sa nesmie používať spoločne s nebulizátorom a vyhrievanými zvlhčovačmi vzduchu, pretože zvlhčovanie by mohlo umelý nos uzavrieť.
 • Humidofix® HME NEPRIPOJUJTE k ventilačnému systému!
 • Možné nežiadúce účinky/nepriaznivé reakcie pri používaní umelého nosa (uvedené v abecednom poradí): ťažkosti pri dýchaní (z dôvodu upchatia (hlien) a /alebo komplikácie počas nasadenia umelého nosa), dyspnoe (dušnosť), hyperkapnia (zvýšený obsah oxidu uhličitého v krvi), hypoxia (nedostatok kyslíka).

 

 1. Použitie

Tesne pred použitím opatrne vyberte umelý nos Humidofix® HME z balenia a nasaďte umelý nos okrúhlym otvorom na univerzálny nástavec tracheálnej kanyly. Okrúhly otvor umelého nosa je normalizovaný a presne zodpovedá priemeru univerzálneho nástavca, ktorý má rozmer 15 mm. Dávajte pozor, aby umelý nos bol na nástavci pevne usadený. Pred použitím sa uistite, že je umelý nos priechodný!

Normálny efekt zvlhčovania sa dostaví po niekoľkých vdýchnutiach. Pacientov je potrebné pri používaní umelého nosa v pravidelných intervaloch sledovať, či sa neprejavuje potreba ďalšieho zvlhčenia, alebo či sa nezvyšuje odpor pri dýchaní. Prvé znamenie potreby ďalšieho zvlhčenia môže byť hustý a tuhý sekrét. HME filter Humidofix® sa musí vymeniť.

Za účelom aktívneho zvlhčovania sa po dobu, kedy nie je umelý nos Humidofix® HME nasadený, môže použiť nebulizátor alebo vyhrievaný zvlhčovač.

Doba nasadenia umelého nosa Humidofix® HME nesmie presiahnuť 24 hodín u bdelého, orientovaného a osloviteľného pacienta.

U pacientov v stave apalického syndrómu (kóma) odporúčame kratší čas používania umelého nosa Humidofix® HME, a síce maximálne 4 hodiny.

Aby sa zabránilo bakteriálnej/fungicídnej kontaminácii, musí sa umelý nos vymeniť aspoň jedenkrát denne!

 

POZOR!

Ak je to potrebné, napr. pri silnej tvorbe sekrétu alebo v prípade krvácania a pri príznakoch hroziaceho upchania filtra sa však umelý nos musí vymieňať častejšie.

 

POZOR!

Vždy zaistite priechodnosť umelého nosa Humidofix®!

 

POZOR!

Pokiaľ sa napríklad pri kašli posunie filter v zariadení na výmenu tepla a vlhkosti/umelom nose Humidofix®, musí sa umelý nos Humidofix® nahradiť novým nosom a ten pôvodný už nepoužívať.

 

 1. Čistenie, dezinfekcia, sterilizácia

Umelý nos Humidofix® HME je určený iba na jednorazové použitie a nie je určený k opakovanému používaniu! Sterilizácia, prípadne čistenie alebo dezinfekcia umelého nosa Humidofix® HME môže negatívne ovplyvniť jeho funkčnosť a nesmie sa preto vykonávať.

 

VII. Likvidácia

Použité umelé nosy Humidofix® HME likvidujte podľa platných hygienických predpisov.

VIII. Záruka

Za nezávadnosť dodávaného predmetu preberáme garanciu v rámci našich všeobecných obchodných podmienok (AGB). Zmeny, svojvoľne vykonané na výrobku, vedú k vylúčeniu platnosti záruky a zodpovednosti výrobcu.

 

 1. Katalóg, príslušenstvo

Náš podnik sa špecializuje na zásobovanie pomôckami pre pacientov po tracheotómii a laryngektómii. Prehľad najnovších výrobkov môžete nájsť v našom katalógu pomôcok, ktorý si bezplatne môžete u nás vyžiadať.

 

 1. Výrobca/Zhoda

Zariadenia na výmenu tepla a vlhkosti/umelý nos Humidofix® HME sú v súlade s dodatkom IX európskej smernice o zdravotníckych pomôckach 93/42 EHS triedy I sterilné.

Vydanie tejto verzie návodu na použitie 03/2011

 

Produkt je vyrobený v Nemecku.

Humidofix® je registrovaná značka spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH.

 

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1, 971 01 Prievidza, SR,

Tel. 046/5432666, 0911 557 728,

mmpharma@mmpharma.eu, www.mmpharma.eu