MM PHARMA SLOVAKIA

Humidostom® HME filter

 1. Úvod

Tento návod na použite je platný pre Humidostom® HME (výmenník tepla a vlhkosti).

Návod na použitie slúži ako informácia lekárom, zdravotníckemu personálu a pacientom/užívateľom na to, aby sa zabezpečilo správne zaobchádzanie s HME filtrom/umelým nosom HUMIDOSTOM® .

Pred prvým použitím výrobku si, prosím, pozorne preštudujte návod na použitie!

 

 1. Účel použitia

Humidostom® HME fitruje vdychovaný vzduch a ukladá vlhkosť a teplo vydychovaného vzduchu vo fitrovacom médiu. Počas nádychu je teplo a vlhkosť pridaná ku vdychovanému vzduchu.

 

III. Popis produktu

Humidostom® HME filter je výmenník tepla a vlhkosti, ktorý sa skladá z penového filtra a plastovej kazety. Plastová kazeta je na strane pacienta vybavená otvorom z vnútornej strany s veľkosťou 15 mm priemeru, čím umožňuje pripojenie štandardného 15 mm konektora tracheálnej kanyly / endotracheánej trubice.

Na boku je konektor na pripojenie oxygenátora (5 mm ISO plug-in konektor), ktorý umožňuje pripojenie hadice, aby bolo možné okysličovanie.

 

 1. Upozornenie

HUMIDOSTOM® HME filter je produkt na jedno použitie pre jedného pacienta. Nesmie byť čistený ani dezinfikovaný, pretože použitie dezinfekčných prostriedkov môže spôsobiť ich nepoužiteľnosť. Sterilizácia a znovu použitie môže ovplyvniť funkčnosť filtra a preto taktiež nie je dovolená.

HUMIDOSTOM®O2 HME nesmie byť za žiadnych okolností vložený priamo do trachestómie!

Vhodný len pre pacientov schopných samostatného dýchania.

Musíte dbať na to, aby ste sa uistili, že otváranie klapky nie je blokované oblečením alebo niečím podobným, aby nebolo znemožnené dýchanie (nebezpečenstvo ťažkostí pri dýchaní). HME filter nesmie byť použitý v spojení s nebulizérom alebo atomizérom. Nenalievajte žiadnu vodu do HME filtra. To by mohlo vždy spôsobiť nebezpečenstvo nárastu odolnosti dýchania, čo by malo za následok problémy s dýchaním.

 

 1. Opatrenia

Ak je Humidostom® HME filter upchatý alebo prejavuje známky upchatia, musí byť okamžite HME filter okamžite vytiahnutý a zničený.

 

 1. Kontraindikácie

Použite u pacientov s vysokou dehydratáciou, alebo veľkou sekréciou v pľúcach a dýchacích cestách( poškodenie ľavej komory srdca, pľúcny edém), alebo silné unikanie prúdu vzduchu (vydychovaný vzduch neprechádza cez HME filter) nie je dovolené.

 

VII. Inštrukcie

 1. Skontrolujte, či balenie a produkt sú v bezchybnom stave.
 2. Skontrolujte použiteľnosť alebo dátum expirácie. Nepoužívajte, ak je po uplynutí dátumu expirácie.
 3. Pripevnite Humidostom® HME filter so stredovým 15 mm otvorom na 15 mm štandardným konektorom tracheálnej kanyly použitím ľahkého tlaku ➊.
 4. Odstráňte Humidostom® HME filter pevným pridržaním tracheálnej kanyly/ endotracheálnej trubice dvomi prstami, aby ste jemným pootočením vytiahli kazetu HME filtra. ➋

 

VIII. Doba použiteľnosti

Maximálna doba použiteľnosti / doba nosenia je 24 hodín.

HUMIDOSTOM® O2 HME musí byť vymenený aj niekoľkokrát denne, ak je to nevyhnutné, napríklad ak je nebezpečenstvo, že respiračná rezistencia narastie v dôsledku akumulácie sekrétu.

 

 1. Technické dáta (DIN EN ISO 9360-2)

VT, možná oblasť aplikácie                       30 ml-1000 ml

Vnútorný objem                                           6 cm3

Strata vlhkosti pri odporučenej aplikácii rozsahu VT =250 ml       10.3mg/l

Strata tlaku                                                      0.5 l/min: 0.6 cmH2O (~hPa)

1.0 l/s: 2.1 cmH2O (~hPa)

1.5 l/s: 4.3 cmH2O (~hPa)

Hmotnosť                                                          2,5g

Dĺžka                                                                 21,5 mm

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Výrobca Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nepreberá žiadnu záruku za stratu funkčnosti, poranenie, infekciu, alebo iné komplikácie, ktoré boli spôsobené svojvoľnou zmenou výrobku alebo nesprávnym používaním, starostlivosťou alebo zaobchádzaním s výrobkom.

V prípade používania HME filtra HUMIDOSTOM®O2 nad časový rámec alebo pri spotrebe, používaní alebo starostlivosti (čistenie, dezinfekcia), ktorá nezodpovedá pokynom uvedeným v tomto návode na použitie, je spoločnosť Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH od záruk oslobodená, vrátane zodpovednosti za škodu – pokiaľ to právne predpisy dovoľujú. Predaj a dodávky tovaru spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH sú uskutočňované výhradne v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami (AGB); ktoré sú k dispozícii priamo v spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH.

 

 1. Výrobca

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH

August-Horch-Straße 4 a, D-51149 Köln

Tel. +49 (0) 22 03 / 29 80 – 0; Fax +49 (0) 22 03 / 29 80 – 100

e-mail: vertrieb@fahl.de; Internet: www.fahl.de

Zmeny výrobku zo strany výrobcu sú kedykoľvek vyhradené.

 

Produkt je vyrobený v Nemecku.

Humidostom® je v registrovaná značka spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH.

Dátum poslednej revízie návodu na použitie: 05/2013

 

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1, 971 01 Prievidza, SR,

Tel. 046/5432666, 0911 557 728,

mmpharma@mmpharma.eu, www.mmpharma.eu