MM PHARMA SLOVAKIA

HUMIDOTRACH®

 

  1. Úvod

Tento návod na použite je platný pre HUMIDOTRACH® HME (výmenník tepla a vlhkosti).

Návod na použitie slúži ako informácia lekárom, zdravotníckemu personálu a pacientom/užívateľom na to, aby sa zabezpečilo správne zaobchádzanie s HME filtrom/umelým nosom HUMIDOTRACH® .

Pred prvým použitím výrobku si, prosím, pozorne preštudujte návod na použitie!

 

  1. Účel použitia

HUMIDOTRACH® HME (výmenník tepla a vlhkosti) sa skladá z penového filtra a plastovej kazety. Plastová kazeta je umiestnená zo strany pacienta so stredovým otvorom s vnútorným priemerom 15 mm, čím umožňuje pripojenie štandardného 15 mm konektora.

HUMIDOTRACH® HME filtruje vdychovaný vzduch, čím redukuje vnikanie malých čiastočiek do dýchacích ciest pacienta.

HUMIDOTRACH® HME redukuje vytváranie hustého sekrétu v pľúcach. Ukladá zvlhčený a oteplený vzduch vo filtrovacom médiu a vypúšťa ho do vdychovaného vzduchu počas nádychu.

Pred prvým použitím musí byť produkt vybraný, použitý a vložený vhodne zaškoleným lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom.

 

III. Popis produktu

Klapka zabraňujúca vzniku vyššieho tlaku na viečku kazety slúži na to, aby pri nadmernom tlaku bol sekrét vykašľaný bez toho, aby kazeta HME filtra musela byť vytiahnutá. To znižuje riziko, že sa zvlhčovacie teleso prilepí a umožní, aby väčšie množstvo sekrétu bolo vykašľané.

HUMIDOTRACH® je dodatočne vybavený pripájacou trubičkou na okysličovanie na bočnej strane kazety (5 mm ISO pripájací konektor), ku ktorému môže byť pripojená pripájacia hadička, čím umožňuje kombináciu so zdrojom kyslíka. ➊

 

  1. Upozornenie

HUMIDOTRACH® HME filter je produkt na jedno použitie pre jedného pacienta. Nesmie byť čistený ani dezinfikovaný, pretože použitie dezinfekčných prostriedkov môže spôsobiť ich nepoužiteľnosť. Sterilizácia a znovu použitie môže ovplyvniť funkčnosť filtra a preto taktiež nie je dovolená.

HUMIDOTRACH® HME nesmie byť za žiadnych okolností vložený priamo do trachestómie!

Musíte dbať na to, aby ste sa uistili, že otváranie klapky nie je blokované oblečením alebo niečím podobným, aby nebolo znemožnené dýchanie (nebezpečenstvo ťažkostí pri dýchaní). HME filter nesmie byť použitý v spojení s nebulizérom alebo atomizérom. Nenalievajte žiadnu vodu do HME filtra. To by mohlo vždy spôsobiť nebezpečenstvo nárastu odolnosti dýchania, čo by malo za následok problémy s dýchaním.

 

  1. Opatrenia

Ak je HUMIDOTRACH®HME filter upchatý alebo prejavuje známky upchatia, musí byť okamžite HME filter okamžite vytiahnutý a zničený.

 

  1. Kontraindikácie

HME filter by mal byť vytiahnutý, ak odolnosť pri dýchaní je priveľmi vysoká.

Použite u pacientov s vysokou dehydratáciou, alebo veľkou sekréciou v pľúcach a dýchacích cestách, alebo silné unikanie prúdu vzduchu (vydychovaný vzduch neprechádza cez HME filter) nie je dovolené.

Nepoužívajte u pacientov s narušeným vedomím a/alebo u osôb, ktoré nie sú schopné sa o seba postarať a vyžadujú starostlivosť iných, ktoré si nie sú schopné vytiahnuť samé HME filter v núdzových situáciách.

 

 

VII. Inštrukcie

  1. Skontrolujte, či balenie a produkt sú v bezchybnom stave.
  2. Skontrolujte použiteľnosť alebo dátum expirácie ➊.
  3. Pripevnite HME filter so stredovým 15 mm otvorom na 15 mm štandardným konektorom tracheálnej kanyly použitím ľahkého tlaku ➋.
  4. Skontrolujte respiračnú rezistenciu.
  5. Odstráňte HUMIDOTRACH®HME po použití nie dlhšom ako 24 hodín ➌, alebo keď je filter napríklad kontaminovaný sekrétom.

Aby ste ho vymenili, držte dvomi prstami tracheálnu kanylu a vytiahnite HME filter jemným naklápaním dole. ➍

 

 

VIII. Doba použiteľnosti

Maximálna doba použiteľnosti / doba nosenia je 24 hodín.

HUMIDOTRACH®HME musí byť vymenený aj niekoľkokrát denne, ak je to nevyhnutné, napríklad ak je nebezpečenstvo, že respiračná rezistencia narastie v dôsledku akumulácie sekrétu.

 

Produkt je vyrobený v Nemecku.

HumidoTrach® je v registrovaná značka spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH.

Dátum poslednej revízie návodu na použitie: 05/2013

 

 

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1, 971 01 Prievidza, SR,

Tel. 046/5432666, 0911 557 728,

mmpharma@mmpharma.eu, www.mmpharma.eu