MM PHARMA SLOVAKIA

LARYNGOTEC® SILIKÓNOVÁ KANYLA/STOMA-BUTTON ( GOMBÍK DO PRIEDUŠNICE) – NÁVOD NA POUŽITE

 

I.Úvod

Tento návod je platný pre silikónovú kanylu Laryngotec® a gombík do priedušnice Laryngotec® Stoma-Button. Neprehliadnite ani zvláštne informácie ohľadom laryngektomických kanýl v časti „Prevedenie výrobku/Špecifikácie“ a tiež pokyny na obale výrobku, prípadne na etikete obalu.

 

Silikónová kanyla Laryngotec® a gombík do priedušnice Laryngotec® Stoma Button sú zdravotnícke pomôcky v súlade s ustanovením MPG a spĺňajú základné požiadavky prílohy I Smernice 93/42 EHS.

 

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne preštudujte návod na použitie!

 

Návod na použitie slúži ako informácia lekárom, zdravotníckemu personálu a pacientom/užívateľom, aby sa zabezpečilo správne zaobchádzanie so silikónovou kanylou Laryngotec® a gombíkom do priedušnice Laryngotec® Stoma-Button.

 

  1. Popis výrobku

Flexibilné silikónové kanyly Laryngotec® a gombíky do priedušnice Laryngotec® Stoma-Button sú ručne vyrobené kvalitné výrobky, zo zdravotníckeho, čistého silikónu a sú v súlade s požiadavkami platných noriem. Použité materiály sú bez latexu. Silikónové kanyly Laryngotec® a gombíky do priedušnice Laryngotec® Stoma-Button sú sterilné výrobky určené pre jedného pacienta. Vzhľadom k vysokej flexibilnosti a vynikajúcim materiálovým vlastnostiam sa silikónové kanyly Laryngotec® a gombíky do priedušnice Laryngotec® Stoma-Button veľmi dobre prispôsobujú tvaru priedušnice a vzhľadom ku svojej vláčnosti zabezpečujú obzvlášť vysoký komfort pri nosení. Zaobchádzanie so silikónovými kanylami Laryngotec® a gombíkmi do priedušnice Laryngotec® Stoma-Button je veľmi jednoduché. Prednosťou sú tu nízka hmotnosť a priehľadná optika kanýl.

 

Silikónová kanyla Laryngotec®

Silikónová kanyla Laryngotec® je laryngektomická kanyla z mäkkého a pružného silikónu pre laryngektómiu a tracheotómiu.

 

Silikónové kanyly Laryngotec® sa vyznačujú špeciálne tvarovaným štítom kanyly (výnimka: Laryngotec® LINGO KOMBI CLIP), ktorý je prispôsobený anatómii krku. Na štíte silikónovej kanyly Laryngotec® sa nachádzajú dve postranné očká na upevnenie fixačnej pásky kanyly. Špic kanyly je zaoblený, aby nedochádzalo k podráždeniu sliznice v priedušnici.

 

Štandardné prevedenie silikónovej kanyly Laryngotec® sa doporučuje, ak sa už nevyžaduje žiadna normálna tracheálna kanyla, ale tracheostomická kanyla sa vyžaduje na stabilizáciu tracheostómie.

 

Silikónová kanyla Laryngotec® neobsahuje žiadne vnútorné kanyly.

 

V prevedení Laryngotec® KOMBI sa na štíte kanyly nachádza kombinovaný adaptér. Má otvor s priemerom 22 mm a tak je kompatibilný s bežne predávanými filtrovacími a ventilačnými systémami s 22 mm prípojkou. Dajú sa tak pripojiť špeciálne filtre na filtrovanie, zavlažovanie a ohrievanie vzduchu na dýchanie.

 

Flexibilné silikónové kanyly Laryngotec®, kombinovaným adaptérom aj bez adaptéra, sú vždy ponúkané v troch rôznych dĺžkach (výnimka: Laryngotec® LINGO KOMBI CUT) a sú k dispozícii v rôznych veľkostiach.

 

Gombík do priedušnice Laryngotec® Stoma-Button

 

Gombík do priedušnice Laryngotec® Stoma-Button slúži k tomu, aby zostala priedušnica otvorená. Táto veľmi krátka laryngektomická kanyla z pružného silikónu sa dá vďaka zaoblenému koncu kanyly zaviesť šetrne do priedušnice. K poraneniu priedušnice dochádza minimálne. Distálny koniec (od pacienta odvrátená strana) gombíku do priedušnice Laryngotec® Stoma-Button je vyrobená ako kruh vo forme lievika a slúži na bezpečné uloženie do priedušnice. Stoma-Button sa ideálne hodí pre pacientov, ktorí inak už žiadnu laryngektomickú kanylu nepotrebujú, aby sa priedušnica udržiavala otvorená, prípadne aby sa predišlo tendenciám ku zmršťovaniu. Gombík do priedušnice Laryngotec® Stoma-Button má optimálne prispôsobený tvar priedušnici.

 

Závesné očká na gombíku do priedušnice Laryngotec® Stoma-Button slúžia na upevnenie fixačnej pásky kanyly a sú umiestnené pod určitým uhlom, aby sa na gombík vyvíjal čo najmenší ťah. Tak vzniká pre pacienta príjemný pocit pri nosení. Zároveň sa optimalizuje usadenie a držanie gombíku v priedušnici.

 

V prípade, že nie je potrebná alebo žiadúca fixačná páska kanyly, pretože Stoma-Button je vďaka optimálnemu výberu veľkosti pevne fixovaný vo vyhĺbení na konci kanyly a závesnom krúžku vo forme lievika v priedušnici, môže sa objednať aj gombík Laryngotec® Stoma-Button taktiež vo variante bez závesných očiek.

 

Kombinovaný adaptér u Laryngotec® KOMBI Stoma-Button umožňuje nasadenie kompatibilného príslušenstva s 22 mm prípojkou Norman, napr. nasadenie špeciálneho filtra tracheostomických ventilov.

 

Oba základné varianty Laryngotec® Stoma-Button, bez alebo s kombinovaným adaptérom, sa dodávajú v štandardnej dĺžke (22 mm) a krátky variant (15 mm) a sú dostupné vo veľkostiach 8 až 12.

 

Dodávame série Laryngotec® v rôznych veľkostiach, jednotlivo sterilne balené.

 

III. Súčasti výrobku

1.Driek

Flexibilné silikónové kanyly Laryngotec® a gombíky do priedušnice Laryngotec® Stoma-Button sú zo zdravotníckeho, čistého silikónu. Trubica kanyly silikónovej kanyly je ohnutá v ¼ rádiu (90o). vnútorná kanyla nie je k dispozícii.

 

2.Štít

Silikónové kanyly Laryngotec® sa vyznačujú (okrem variantu KOMBI Clip) anatomicky tvarovaným štítom kanyly. Kanyla Laryngotec® KOMBI Clip sa môže umiestniť priamo pomocou pevného 22 mm krúžku do upínacieho miesta na závesnej doske/základnej doske cez priedušnicu.

 

Na štíte silikónovej kanyly Laryngotec® sa nachádzajú dve postranné očká na upevnenie fixačnej pásky kanyly. Tu odporúčame použiť fixačné pásky s háčikom z umelej hmoty (fixačná páska KACLIP® CLEAR, REF 32015) alebo so suchým zipsom, aby sa predišlo roztrhnutiu upevňovacích očiek.

 

3.Konektory/adaptér

Konektory/adaptér slúži na pripojenie kompatibilného príslušenstva kanyly.

 

Ide o 22 mm kombinovaný adaptér, s upevnením pre kompatibilné filtrovacie a ventilačné systémy, pokiaľ možno s 22 mm úchytom, napr. ventil umožňujúci hovorenie Humidophone® s filtrovacou funkciou (REF 46480), umelý nos Humidotwin® (REF 46460), ventil umožňujúci hovorenie Combiphon®(REF27131), kazeta filtra HME Laryvox® (REF 49800).

 

Možnosť použitia v jednotlivých prípadoch záleží na klinickom obraze, napr. na stave po laryngektómii alebo tracheotómii.

 

Berte teda do úvahy zvláštne pokyny k výrobku, indikácie, rovnako aj kontraindikácie v návode na použitie a vopred si vyjasnite použiteľnosť výrobku so svojim ošetrujúcim lekárom.

 

  1. Veľkosti/dĺžky

Veľkosti Laryngotec® sa riadia európskou normou DIN EN ISO 5366-1. Udávaná veľkosť popisuje vnútorný priemer vonkajšej kanyly na špici kanyly v mm. Silikónové kanyly Laryngotec® a gombíky do priedušnice Laryngotec® Stoma-Button sú v rôznych veľkostiach a dĺžkach (viď. tabuľka veľkostí).

 

Potrebné údaje k jednotlivým výrobkom sú uvedené na etikete balenia. Aby sa predišlo vytvoreniu otlakov a granulačného tkaniva v priedušnici, odporúča sa pri výmene kanyly použiť vždy kanylu s inou dĺžkou, aby sa špic kanyly nedotýkal vždy toho istého miesta v priedušnici a nemohol tak spôsobovať podráždenie. Presný postup si bezpodmienečne vyjasnite so svojim ošetrujúcim lekárom.

 

  1. Prevedenia výrobku/Špecifikácie

Silikónové kanyly Laryngotec® a gombíky do priedušnice Laryngotec® Stoma-Button sú v nasledujúcich rôznych prevedeniach/špecifikáciách a dodávajú sa jednotlivo sterilne (sterilizované etylénoxidom) balené:

Silikónové kanyly Laryngotec®

Silikónové kanyly Laryngotec® sú v rôznych veľkostiach a vždy v 3 rôznych dĺžkach, dve krátke kanyly v dĺžkach 44 mm a 62 mm a taktiež v štandardnej dĺžke.

 

Silikónová kanyla Laryngotec®

Veľkosť 9-12, dĺžka 44-90 mm, REF 14120

 

Silikónová kanyla Laryngotec®LINGO

Veľkosť 9-12, dĺžka 44-90 mm, REF 14220

 

U silikónovej kanyly Laryngotec® LINGO sa v trubici kanyly nachádzajú malé otvory v určitom usporiadaní, takzvané „sito“.

 

Kanyly zo silikónu so sitkom sa dajú použiť u pacientov po tracheotómii a na nosiče Shunt-Ventil (nosiče fonačných protéz). Aby sa vytvoril hlas, je potrebné otvor kanyly zavrieť prstom.

 

Silikónová kanyla Laryngotec®LINGO KOMBI

Veľkosť 7-13, dĺžka 44-90 mm, REF 14720

 

U silikónovej kanyly Laryngotec® LINGO KOMBI sa v trubici kanyly nachádzajú malé otvory v určitom usporiadaní, takzvané „sito“.

 

Navyše je kanyla vybavená kombinovaným adaptérom s veľkosťou 22 mm na pripevnenie kompatibilných filtrovacích a ventilačných systémov.

 

Kanyly Laryngotec® LINGO KOMBI sa dajú použiť u pacientov po tracheotómii a na nosiče Shunt-Ventil (nosiče fonačných protéz). Aby sa vytvoril hlas, je potrebné otvor kanyly zavrieť prstom.

 

Silikónová kanyla Laryngotec®LINGO KOMBI CUT, S drážkou

Veľkosť 7-13, dĺžka 62 mm, REF 14725

 

Verzia silikónovej kanyly Laryngotec® s drážkou bez vnútornej kanyly bola vyvinutá zvlášť pre prípad, že pri nasadzovaní kanyly v spojení s Shunt-Ventil (fonačné protézy) dôjde k problémom. Šírka drážky sa riadi vonkajším rozmerom fonačnej protézy tak, aby sa kanyla pri nasadzovaní na Shunt-Ventil mohla kĺzať. Na základe tejto zvláštnej konštrukcie sa dá zabrániť nechcenému posunu fonačnej protézy.

 

Navyše je kanyla vybavená kombinovaným adaptérom s veľkosťou 22 mm na pripevnenie kompatibilných filtrovacích a ventilačných systémov.

 

Silikónová kanyla Laryngotec®LINGO KOMBI Clip s krúžkom

Veľkosť 7-13, dĺžka 44-90 mm, REF 14820

 

U silikónovej kanyly Laryngotec® LINGO KOMBI Clip sa v trubici kanyly nachádzajú malé otvory v určitom usporiadaní, takzvané „sito“.

 

Pre silikónové kanyly Laryngotec® LINGO KOMBI Clip je charakteristický zosilnený krúžok pod kombinovaným adaptérom, ktorý umožňuje použitie lepiacej základnej dosky pre tracheostómiu/závesné dosky. Špic kanyly je zvlášť zaoblený, aby nedochádzalo k podráždeniu sliznice v priedušnici.

 

Kanyly Laryngotec® LINGO KOMBI Clip sa dajú použiť u pacientov po tracheotómii a na nosiče Shunt-Ventil (nosiče fonačných protéz). Aby sa vytvoril hlas, je potrebné otvor kanyly alebo kazetu HME filtra zavrieť prstom.

 

Kanyla je vybavená kombinovaným adaptérom s veľkosťou 22 mm na pripevnenie kompatibilných filtrovacích a ventilačných systémov. Zároveň slúži 22 mm púzdro v spojení s kruhovým zosilnením ako pridržiavacie zariadenie v kombinácii s lepiacou základnou doskou pre tracheostómiu/závesnú dosku.

 

Silikónová kanyla Laryngotec® KOMBI

Veľkosť 7-13, dĺžka 44-90 mm, REF 14920

 

Navyše je silikónová kanyla Laryngotec® KOMBI vybavená kombinovaným adaptérom s veľkosťou 22 mm na pripevnenie kompatibilných filtrovacích a ventilačných systémov.

 

Gombík do priedušnice Laryngotec®Stoma-Button

 

Gombík do priedušnice Laryngotec®Stoma-Button

Veľkosť 8-12, dĺžka 22 mm, REF 15900

 

Krátka kanyla zo silikónu so zaguľateným koncom kanyly a závesným krúžkom vo forme lievika s postrannými upevňovacími očkami pre fixačnú pásku na kanylu.

 

Gombík do priedušnice Laryngotec®Stoma-Button, bez očiek

Veľkosť 8-12, dĺžka 22 mm, REF 15905

Tu ide o variant gombíka Stoma-Button bez závesných očiek.

 

Gombík do priedušnice Laryngotec®Stoma-Button, krátky

Veľkosť 8-12, dĺžka 15 mm, REF 15910

Tu ide o variant gombíka Stoma-Button v krátkom prevedení.

 

Gombík do priedušnice Laryngotec®Stoma-Button, krátky, bez závesných očiek

Veľkosť 8-12, dĺžka 15 mm, REF 15915

Tu ide o variant gombíka Stoma-Button v krátkom prevedení, bez závesných očiek.

 

Gombík do priedušnice Laryngotec® Kombi Stoma-Button

Veľkosť 8-12, dĺžka 22 mm, REF 15950

 

Tu ide o variant gombíka Stoma-Button, ktorý je vybavený 22 mm kombinovaným adaptérom na pripevnenie kompatibilných filtrovacích a ventilačných systémov. Dve postranné upevňovacie očká umožňujú pripevniť fixačnú pásku kanyly.

 

Gombík do priedušnice Laryngotec® Kombi Stoma-Button, bez očiek

Veľkosť 8-12, dĺžka 22 mm, REF 15955

Tu ide o variant gombíka Kombi Stoma-Button bez závesných očiek.

 

Gombík do priedušnice Laryngotec® Kombi Stoma-Button, krátky

Veľkosť 8-12, dĺžka 15 mm, REF 15960

Tu ide o variant gombíka Kombi Stoma-Button v krátkom prevedení.

 

Gombík do priedušnice Laryngotec® Kombi Stoma-Button, bez očiek, krátky

Veľkosť 8-12, dĺžka 15 mm, REF 15965

Tu ide o variant gombíka Kombi Stoma-Button bez závesných očiek a v krátkom prevedení.

 

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1,  971 01 Prievidza, SR,

Tel. 046/5432666, Mobil: 0911 557 728,

mail: mmpharma@mmpharma.eu, internet www.mmpharma.eu