MM PHARMA SLOVAKIA

KAZETA FILTRA HME Laryvox®

 1. Úvod

Tento návod je platný pre kazety filtra HME Laryvox®. Návod na použitie slúži ako informácia lekárom, zdravotníckemu personálu a pacientom/užívateľom k zabezpečeniu správneho zaobchádzania so zdravotníckymi pomôckami. Pred prvým použitím výrobku si dôkladne preštudujte návod na použitie!

 1. Určené použitie

Kazety filtra HME Laryvox® sú filtre pevných častíc a skladajú sa z penového filtra a plastového krytu. Kazety filtra HME Laryvox® sa upevňujú na otvor v priedušnici buď na zvláštnu doštičku poistným krúžkom alebo na tracheálnu kanylu kombinovaným adaptérom alebo konektorom 22 mm. Kazety filtra HME Laryvox® filtrujú vzduch k dýchaniu a znižujú tak prenikanie častíc do dýchacích ciest pacienta. Kazety filtra znižujú tvorbu sekrétu v pľúcach a chránia pľúca pred infekciami. Udržujú vlhkosť a teplo vdychovaného vzduchu vo filtračnom médiu a odovzdávajú ho späť pri vdychovaní do vdychovaného vzduchu.

Výber, použitie a aplikácia výrobku pri prvom použití musí vykonať vyškolený lekár alebo odborný personál.

 

III. Popis výrobku

Kazety HME Laryvox® sú dostupné v troch rôznych prevedeniach:

 1. Kazeta filtra HME Laryvox® (REF 49800)
 • Normálny odpor pri dýchaní
 • Pre pacientov bezprostredne po laryngektómii
 • Pri normálnej fyzickej námahe
 • Plastové púzdro s vonkajším priemerom 22 mm
 • Kompatibilný so všetkými štandardnými systémami pripevnenia 22 mm (napr. tracheálna kanyla Duravent ® KOMBI alebo samolepiaca náplasť na upevnenie kazety Laryvox® Tape)

 

 1. Kazeta filtra Laryvox® HME HighFlow (REF 49810)
 • Menší odpor pri dýchaní
 • Pre nových užívateľov HME
 • Pri silnom telesnom zaťažení
 • Plastové púzdro s vonkajším priemerom 22 mm
 • Kompatibilný so všetkými štandardnými systémami pripevnenia 22 mm (napr. tracheálna kanyla Duravent ® KOMBI alebo samolepiaca náplasť na upevnenie kazety Laryvox® Tape)

 

 1. Kazety filtra O2 HME Laryvox® (REF 49802)
 • Normálny odpor pri dýchaní
 • S pripojením O2 (postranný konektor pre kyslík (ISO konektor 5 mm) umožňuje pripojenie spojovacej hadice a teda možnosť kombinácie so zdrojom kyslíka).
 • Ideálne pre post operatívne použitie
 • Plastové púzdro s vonkajším priemerom 22 mm a vnútorným priemerom 15 mm
 • Kompatibilný so všetkými bežne dostupnými systémami pripevnenia 22 mm (napr. tracheálna kanyla Duravent ® KOMBI alebo samolepiaca náplasť na upevnenie kazety Laryvox® Tape) a so štandardným konektorom 15 mm

 

 1. Varovanie

Kazety filtra HME Laryvox® sú výrobky pre jedného pacienta a sú určené na jednorazové použitie. Nesmú sa čistiť ani dezinfikovať, pretože použitie dezinfekčných prostriedkov by filter zničilo. Sterilizácia a opätovné použitie môže mať negatívny vplyv na funkciu, a nie je teda prípustné. Kazeta filtra HME Laryvox® sa v žiadnom prípade nemôže nasadzovať priamo do otvoru priedušnice!

 

 1. Komplikácie

Pokiaľ je filter pevných častíc upchatý alebo vykazuje známky zanesenia, musí sa kazeta filtra HME Laryvox® ihneď odstrániť a zlikvidovať.

 

 1. Upozornenie

Je dôležité zaistiť, aby nebol blokovaný otvor ventilácie, napr. oblečením alebo inak, aby bolo zabezpečené nerušené dýchanie ( nebezpečenstvo udusenia).

 

VII. Kontraindikácie

 • Kazeta filtra HME Laryvox® sa v prípade príliš veľkého odporu pri dýchaní musí odstrániť.
 • Nesmie sa používať u pacientov so silnou hypohydratáciou (dehydratácia), ďalej pri nadmernej tvorbe sekrétu v pľúcach a dýchacích cestách a rovnako silnom stratovom prúde vzduchu (vydychovaný vzduch neprúdi cez kazetu filtra).
 • Nie je možné použiť u pacientov s poruchou vedomia alebo v bezvedomí, ani u osôb, ktoré nie sú schopné v núdzových situáciách kazetu filtra HME Laryvox® sami vytiahnuť.

 

VIII. Návod

 • Skontrolujte, či je obal aj výrobok v perfektnom stave.
 • Skontrolujte dátum spotreby alebo expirácie. Po uplynutí tohto dátumu výrobok už nepoužívajte.
 • Nasaďte ➊ kazetu filtra HME Laryvox® vertikálne s ľahkým tlakom na prípojku tracheálnej kanyly 22, prípadne 15 mm alebo na samolepiacu náplasť na uchytenie kazety.
 • Skontrolujte odpor pri dýchaní.
 • Kazety filtra HME Laryvox® odstráňte najneskôr po 24 hodinách ➋ doby nosenia alebo pri kontaminácii kazety filtra, napr. sekrétom. Pridržte dvoma prstami ➌ samolepiacu náplasť na uchytenie kazety alebo tracheálnu kanylu a kazetu filtra miernym sklopením dolu vytiahnite.

 

 1. Doba použiteľnosti
 • Maximálna doba použiteľnosti/doba nosenia je 24 hodín.
 • Filter je možné podľa potreby meniť aj niekoľkokrát denne, napríklad, keď je odpor pri dýchaní v dôsledku nahromadenia sekrétu príliš vysoký.
 1. Všeobecné obchodné podmienky

Výrobca Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nepreberá žiadnu záruku za stratu funkčnosti, poranenie, infekcie alebo inej komplikácie, ktoré boli spôsobené svojvoľnou zmenou výrobku alebo nesprávnym používaním, starostlivosťou alebo zaobchádzaním s výrobkom.

Výrobca Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH predovšetkým nepreberá žiadnu záruku za škody, ktoré vznikli z dôvodu zmien uskutočnených na kazete filtra, predovšetkým z dôvodu jeho skracovania, filtrovania alebo jeho opráv, zdravotníckej pomôcke, predovšetkým potom z dôvodu ich krátenia, filtrovania alebo ich opráv, pokiaľ tieto zmeny alebo opravy neboli urobené výrobcom. To platí tak pre týmto poškodené kazety, ako aj všetky následné škody týmto jednaním spôsobené.

V prípade používania kaziet filtra nad časový rámec uvedený v časti XI, alebo pri spotrebe, použití, starostlivosti (čistení, dezinfekcii) alebo uchovávaní kaziet filtra, ktoré nezodpovedajú pokynom uvedeným v tomto návode na použite, je spoločnosť Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH od záruk v rátane zodpovednosti za vady- pokiaľ to právne predpisy pripúšťajú – oslobodená.

Predaj a dodávky tovaru spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH prebiehajú výlučne v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami (AGB), ktoré sú k dispozícii priamo v spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH.

 1. Výrobca

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH

August-Horch-Strasse 4 a, D-51149 Köln

Tel. +49 /0/ 22 03/29 80 – 0 , Fax +49 /0/ 22 03/29 80 – 100

e-mail: vertrieb@fahl.de, internet www.fahl.de

Zmeny výrobku zo strany výrobcu sú kedykoľvek vyhradené.Laryvox® je v Nemecku a v štátoch Európskej Únie registrovaná značka spoločnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln.

Dátum poslednej revízie: 05/2013                                                                                                                             0482

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1

971 01 Prievidza, SR, Tel. 046/5432666, 0911 557 728,

mmpharma@mmpharma.eu, www.mmpharma.eu