MM PHARMA SLOVAKIA

NECKFIX® DUO

FIXAČNÁ PÁSKA NA KANYLU S LEPIVOU PÁSKOU NA STIAHNUTIE         

Dizajn NeckFix fixačnej pásky na kanylu umožňuje bezpečné stiahnutie tracheálnej kanyly/ tracheostomickej trubice. Fixačná páska NeckFix zložená z dvoch častí je extrémne jemná a flexibilná. Môže byť prispôsobená na rôzne veľkosti krku. Stred fixačnej pásky NeckFix na kanylu je vyplnený ľahkou penou a na okrajoch je mäkký, pre pokožku príjemný materiál.

Na každom konci je fixačná páska NeckFix na kanylu vybavená lepivým pásikom zo suchého zipsu na stiahnutie. To umožňuje používateľovi pripevniť fixačnú pásku rýchlo a jednoducho stiahnuť cez očká ochranného štítu kanyly.

Návod na použitie:

  1. Pomocou suchého zipsu spojte dve časti fixačnej pásky NeckFix tak, aby ste dosiahli správnu dĺžku (veľkosť krku).
  2. Priložte fixačnú pásku NeckFix na krk tak, aby konce so suchým zipsom boli otočené smerom von. Prevlečte dlhé pásiky so suchým zipsom cez očká na štíte tracheálnej kanyly/trubice.
  3. Potiahnite pásiky so suchým zipsom a prilepte ich na mäkký materiál fixačnej pásky NeckFix.

Upozornenie!

Tento produkt je vyrobený na jednorazové použitie a môže byť použitý iba pre jedného pacienta.

Z hygienických dôvodov a aby sa zamedzilo infekcii, fixačná páska na kanylu musí byť vymieňaná najneskôr po 24 hodinách. Fixačná páska na kanylu by nemala byť umývaná ani praná!

 

Výrobca: Andreas Fahl Medizintechnik – Vertrieb GmbH

August-Horch-Str.4a, D-51149 Köln

Dátum poslednej revízie: 04/2013

 

Obsahuje 10 ks, REF 32610

 

 

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1, 971 01 Prievidza, SR,

Tel. 046/5432666, 0911 557 728,

mmpharma@mmpharma.eu, www.mmpharma.eu