MM PHARMA SLOVAKIA

OPTIFLAUSCH® FIXAČNÁ PÁSKA NA KANYLU pre deti

SO SUCHÝM ZIPSOM

 

Vylepšený dizajn Optiflausch® fixačnej pásky na kanylu zabezpečuje bezpečnú fixáciu tracheálnej kanyly. Fixačná páska Optiflausch je zložená z dvoch častí a je príjemne mäkká a ohybná. Môže byť prispôsobená na rôzne veľkosti krku. Stred fixačnej pásky Optiflausch je vyrobený z ľahkej peny, ktorá je obalená vláknom príjemným na pokožku.

Pre lepší komfort pri nosení je okraj fixačnej pásky Optiflausch príjemne mäkký.

Na koncoch fixačnej pásky Optiflausch sú  priľnavé pásik zo suchého zipsu. Vďaka nim je zabezpečená rýchla a jednoduchá fixácia.

 

NÁVOD NA POUŽITIE:

  1. Umiestnite fixačnú pásku Optiflausch na kanylu okolo krku. Dávajte pozor, aby hladká časť bola otočená smerom k pokožke. Prevlečte dlhé priľnavé pásiky (A) cez postranné očká na kanyle/štíte kanyly.
  2. Potiahnite priľnavú časť pásika prevlečeného cez očká na štíte kanyly a upevnite ju na mäkkú časť fixačnej pásky Optiflausch.
  3. Prispôsobte veľkosť fixačnej pásky Optiflausch pomocou krátkeho pásika (B) tak, že ním prekryjete časti pásky na požadovanú veľkosť (C).
  4. V prípade, že je fixačná páska Optiflausch príliš dlhá, môžete ho nožnicami skrátiť na požadovanú veľkosť.

Upozornenie! Používajte tento produkt iba v súlade s návodom na použitie a v prípade, že ste v starostlivosti pod odborným dohľadom, aby ste predišli náhodnému uvoľneniu.

Neumývajte! Produkt je vyrobený na jednorázové použitie a na použitie iba pre jedného pacienta! Najneskôr po 24 hodinách by mal byť vymenený.

 

Výrobca: Andreas Fahl Medizintechnik – Vertrieb GmbH

August-Horch-Str.4a, D-51149 Köln

Dátum poslednej revízie: 05/2013

Obsahuje 10 ks, REF 32555

 

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

Májová 561/1, 971 01 Prievidza, SR,

Tel. 046/5432666, 0911 557 728,

mmpharma@mmpharma.eu, www.mmpharma.eu