MM PHARMA SLOVAKIA

SensoTrach DUO ALU

  • rôzne rozmery a tvary, s nástrihom aj bez, pod tracheálnu kanylu
  • chráni krk a okolie stómie
  • ALU vrstva znižuje možnosť prilepenia sa kompresy na sekrét alebo na zrazenú krv, čím sa dosiahne atraumatická výmena kompresy

Sensotrach® DUO ALU

Vysoko kvalitný čiastočný absorbent  Sensotrach® DUO ALU tracheálny kompres bol špeciálne vyvinutý pre pacientov s kanylami. Dvojvrstvový Sensotrach® DUO ALU je vhodný pre pacientov s normálnou alebo silnou sekréciou. Na jednej strane flísovej časti kompresu je špeciálna alumíniová vrstva, ktorá  zabezpečuje, aby zostatky krvi a sekrétu zostali na komprese a nie na  pokožke. Vďaka vysokej pevnosti materiálu Sensotrach® DUO ALU zostane hladký a pevný, dokonca aj vtedy, keď ním prechádza vlhkosť. Dobre chráni oblečenie pred pretečením. Špeciálny tvar kompresu Sensotrach® DUO ALU a pružný povrch umožňuje optimálne prispôsobenie sa anatómii hrdla/oblasti trachestomy. Pôsobí  mäkko a bezpečne vypcháva priestor medzi štítom kanyly a pokožkou a poskytuje tak vysoký štandard pri nosení.

  • Pred výmenou Sensotrach® DUO ALU sa ubezpečte, že máte všetky potrebné materiály. Tracheálna kanyla mala byť vyčistená, a ak je to potrebné, vydezinfikovaná.

Tracheálna kanyla sa vkladá cez existujúcu, cez okrúhly otvor kompresu Sensotrach® DUO ALU, s vrstvou potiahnutou alumíniom smerom pokožke.

Keď vkladáte tracheálnu kanylu, prosím dodržujte inštrukcie výrobcu.

  • Dodatočný nástrih hneď vedľa kruhového otvoru umožňuje rýchlu výmenu kompresu bez vytiahnutia tracheálnej kanyly z tracheostomy.

UPOZORNENIE!

Ak sa objaví prodráždenie pokožky (napr. začervenanie, bolesť), okamžite prestaňte používať produkt a konzultujte s lekárom. To môže byť spôsobené špeciálnou citlivosťou pokožky alebo alergickou reakciou. Po potvrdení používajte kompresy bez alumíniovej vrstvy.

Tento produkt nesmie byť použitý počas rádioterapie: Nebezpečenstvo poškodenia pokožky!

Kompres Sensotrach® DUO ALU je nesterilný a je určený na jedno použitie. Z hygienických dôvodov musí byť kompres vymieňaný najneskôr každých 12 hodín alebo niekoľkokrát denne pri silnej sekrécii.

PRÁVNA DOLOŽKA

Výrobca Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody ( predovšetkým nepreberá zodpovednosť za stratu funkčnosti, poranenie, infekciu alebo iné komplikácie alebo iné nežiadúce účinky), ktoré boli spôsobené svojvoľnou zmenou výrobku alebo nesprávnym používaním, starostlivosťou (čistenie/ dezinfekcia) alebo zaobchádzaním s výrobkom, ktoré nie je v súlade s týmto návodom na použitie. To platí v rozsahu povoleným zákonom ako pre týmto poškodené výrobky, tak pre všetky týmto zaobchádzaním spôsobené následné škody. Zmeny výrobku zo strany výrobcu sú kedykoľvek vyhradené. Sensotrach®je v Nemecku a v štátoch Európskej Únie registrovaná značka spoločnosti Andreas Fahl  Medizintechnik-Vertrieb GmbH,  Köln.

Výrobca: Andreas Fahl Medizintechnik – Vertrieb GmbH

August-Horch-Str.4a, D-51149 Köln

Dátum poslednej revízie: 05/2015

 

Obsahuje 10 ks, REF 30663

 

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

                                     Májová 561/1,   971 01 Prievidza, SR

Tel. 046/5432666, 0911 557 728, kmedlikova@mmpharma.eu, internet www.mmpharma.eu