MM PHARMA SLOVAKIA

SensoTrach DUO

  • rôzne rozmery a tvary, s nástrihom aj bez, pod tracheálnu kanylu
  • kompresy pre pacientov s tracheostomickou kanylou s ľahkou produkciou sekrétu
  • chránia krk a okolie stómie pred vznikom preležanín, pred vznikom tlakovej nekrózy
  • majú schopnosť absorbovať tracheálny sekrét

Sensotrach® DUO  

I.ÚVOD

Tieto pokyny sa vzťahujú na tracheálne kompresy Sensotrach® DUO. Návod na použitie slúži ako informácia lekárom, zdravotníckym pracovníkom a pacientom/používateľom, aby bolo zabezpečené správne zaobchádzanie. Pred prvým použitím výrobku si dôkladne preštudujte návod na použitie!

 

II.ÚČEL POUŽITIA

Tracheálne kompresy Sensotrach® DUO slúžia na zachytávanie sekrétu a ako vypchávka medzi štítom tracheálnej kanyly a pokožkou.

 

III.VAROVANIE

Ak sa vyskytne podráždenie pokožky ( ako je začervenanie, svrbenie), musí sa výrobok okamžite odstrániť a poradiť sa s lekárom. Je možné, že v tomto prípade pôjde o citlivosť pokožky alebo intolerancia spôsobená alergiou.

 

IV.POPIS VÝROBKU

Tracheálne kompresy Sensotrach® DUO sú dostupné v rôznych prevedeniach. Kompresy Sensotrach® DUO majú v strede kruhový otvor, ktorý slúži na zavedenie trubice kanyly a taktiež sú dostupné varianty s nástrihom, ktorý slúži na rýchlu výmenu kompresu.

 

V.NÁVOD

Pred výmenou kompresy Sensotrach® DUO sa uistite, či máte všetky potrebné materiály k dispozícii. Tracheálnu kanylu je potrebné pred zavedením vyčistiť, prípadne vydezifikovať. Tracheálna kanyla sa prestrčí cez kruhový otvor kompresu➊. Strana kompresy, ktorá prilieha na pokožku má tyrkysové vlákno. Ďalší otvor/nástrih  ➋ umožňuje rýchlo vymeniť kompres bez toho, aby bolo potrebné vybrať tracheostomickú kanylu z tracheostomy.

POZOR!

Pri zavádzaní tracheostomickej kanyly je potrebné postupovať podľa návodu na použitie výrobcu kanyly.

 

VI.DOBA POUŽITEĽNOSTI

Kompres Sensotrach® DUO je nesterilný a je určený na jednorazové použitie. Kompres Sensotrach® DUO sa musí z hygienických dôvodov meniť minimálne každých 12 hodín, pri silnej sekrécii aj niekoľkokrát denne.

 

VII.PRÁVNA DOLOŽKA

Výrobca Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody ( predovšetkým nepreberá zodpovednosť za stratu funkčnosti, poranenie, infekciu alebo iné komplikácie alebo iné nežiadúce účinky), ktoré boli spôsobené svojvoľnou zmenou výrobku alebo nesprávnym používaním, starostlivosťou (čistenie/ dezinfekcia) alebo zaobchádzaním s výrobkom, ktoré nie je v súlade s týmto návodom na použitie. To platí v rozsahu povoleným zákonom ako pre týmto poškodené výrobky, tak pre všetky týmto zaobchádzaním spôsobené následné škody. Zmeny výrobku zo strany výrobcu sú kedykoľvek vyhradené. Sensotrach®je v Nemecku a v štátoch Európskej Únie registrovaná značka spoločnosti Andreas Fahl  Medizintechnik-Vertrieb GmbH,  Köln.

 

Výrobca: Andreas Fahl Medizintechnik – Vertrieb GmbH

August-Horch-Str.4a, D-51149 Köln

Dátum poslednej revízie: 05/2015

 

Obsahuje 10 ks, REF 30609

 

Distribútor pre SR: MM Pharma Slovakia, s.r.o.

                                     Májová 561/1, 971 01 Prievidza, SR

Tel. 046/5432666, 0911 557 728, mmpharma@mmpharma.eu, internet www.mmpharma.eu