MM PHARMA SLOVAKIA

17. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES A XXX. CELOSTÁTNÍ FONIATRICKÉ DNY EVY SEDLÁČKOVÉ

6 – 8 jun 2019,

WELLNESS HOTEL BABYLON LIBEREC


8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81.Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

4. – 6. september 2019,

Šamorín, SR


82. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

17. – 19. 6. 2020