MM PHARMA SLOVAKIA

Pacient po tracheostomii alebo laryngektomii si vyžaduje špeciálnu starostlivosť. Ide predovšetkým o zvlhčovanie, odsávanie, starostlivosť o okolie tracheostómie, výmena kanyly v urgentných prípadoch a monitoring.

Odsávanie sekrétu z dýchacích ciest cez kanylu je potrebné minimálne ráno po zobudení a večer pred spánkom. Inak je odsávanie potrebné prispôsobiť aktuálnemu stavu pacienta. Ak nie je sekrét z dýchacích ciest dostatočne odstraňovaný môže dôjsť k upchaniu kanyly a zvyšuje sa tiež riziko infekcie.

 

Zvlhčovanie ….

Inhalácia …

Ventilácia ….