logo


+421 911 557 728
mmpharma@mmpharma.eu

logo


→  +421 911 557 728
→  mmpharma@mmpharma.eu
4.webp

 

Tracheostómia je chirurgický zákrok alebo stav, ktorý vytvára umelé spojenie medzi priedušnicou a povrchom tela prostredníctvom vytvorenia otvoru. Cieľom tejto procedúry je zaistiť priechodnosť dýchacích ciest, najčastejšie s účelom umožniť ventiláciu. Táto metóda môže byť použitá buď ako trvalé riešenie (napríklad po totálnej laryngektomii) alebo ako dočasné opatrenie.

TracheostomyExistujú rôzne spôsoby, ako vykonať tracheostómiu. Jedným z nich je punkčná dilatačná tracheostómia (PDT), pri ktorej je otvor v priedušnici vytvorený punkciou. Ak je otvor rozširovaný pomocou dilatácie, hovoríme o dilatačnej tracheostómii. V prípade, že je zákrok kontrolovaný endoskopicky, ide o endoskopicky kontrolovanú punkčnú dilatačnú tracheostómiu.

Indikácie tracheostómie:

  1. Obštrukcia dýchacích ciest - tá môže byť spôsobená nádormi, vrodenými anomáliami, traumami, opuchom, cudzími telesami, vybranými formami syndrómu spánkového apnoe alebo pooperačnými stavmi.
  2. Umelá pľúcna ventilácia - pacienti, u ktorých sa predpokladá potreba dlhodobej ventilátory podpory.
  3. Zaistenie dýchacích ciest bez nutnosti ventilátorskej podpory - u pacientov, ktorí nemajú schopnosť samostatnej kontroly a očisty dýchacích ciest, napríklad pri trvajúcej poruche vedomia, oslabených svaloch, riziku aspirácie atď.

Tracheotomia profil krkuPooperačná starostlivosť:

Po zákroku je dôležité venovať zvláštnu pozornosť pooperačnej starostlivosti. Sem patria:

  1. Toaleta dýchacích ciest - zahŕňa aplikáciu mukolytik, odsávanie a prevenciu tvorby hlienovej zátky.
  2. Zvlhčovanie vdychovanej zmesi - slúži na predchádzanie vysychaniu slizníc dýchacích ciest.
  3. Starostlivosť o tracheostómiu - zahŕňa toaletu operačnej rany a prevenciu vzniku problémov s kožou.
  4. Výmena tracheostomickej kanyly - obvykle medzi 2. a 7. pooperačným dňom.
  5. Nácvik starostlivosti o tracheostómiu - pacienti a ich blízki sa musia naučiť, ako správne postarať sa o tracheostómiu.
  6. Kontrola stavu priedušnice - vykonávajú sa endoskopické kontroly priedušnice, často 1x po 3 mesiacoch.
  7. RTG vyšetrenie hrudníka - slúži na posúdenie polohy tracheostomickej kanyly a na detekciu možných komplikácií, ako je pneumotorax alebo pneumomediastinum.

Celkovo je tracheostómia dôležitým chirurgickým zákrokom, ktorý môže zachrániť život a zlepšiť kvalitu života pacientov so závažnými problémami s dýchacími cestami. Pooperačná starostlivosť a rehabilitácia hrajú kľúčovú úlohu pri úspešnom zotavení a prispôsobení sa novým okolnostiam.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas