logo


+421 911 557 728
mmpharma@mmpharma.eu

logo


→  +421 911 557 728
→  mmpharma@mmpharma.eu
5.webp
 • MM Pharma Slovakia, s.r.o.
  Zdravotnícke riešenia pre každého: Spolu k lepšiemu životu.
  Ako zdravotnícka firma ponúkame pacientom ako aj zdravotníckym pracovníkom pomocnú ruku. Naším cieľom je pomôcť ľuďom v ich opätovnom zaradení do každodenného života a byť kompetentným partnerom pre všetky strany zúčastnené na tomto náročnom a dlhodobom procese. Náš tím vysoko kvalifikovaných lekárskych poradcov dostupný na území celej republiky v súčinnosti s naším vývojovým a výrobným oddelením v zahraničí je Vám k dispozícii .
 • MM Pharma Slovakia, s.r.o.
  Zdravotnícke riešenia pre každého: Spolu k lepšiemu životu.
  Ako zdravotnícka firma ponúkame pacientom ako aj zdravotníckym pracovníkom pomocnú ruku. Naším cieľom je pomôcť ľuďom v ich opätovnom zaradení do každodenného života a byť kompetentným partnerom pre všetky strany zúčastnené na tomto náročnom a dlhodobom procese. Náš tím vysoko kvalifikovaných lekárskych poradcov dostupný na území celej republiky v súčinnosti s naším vývojovým a výrobným oddelením v zahraničí je Vám k dispozícii .
 • MM Pharma Slovakia, s.r.o.
  Zdravotnícke riešenia pre každého: Spolu k lepšiemu životu.
  Ako zdravotnícka firma ponúkame pacientom ako aj zdravotníckym pracovníkom pomocnú ruku. Naším cieľom je pomôcť ľuďom v ich opätovnom zaradení do každodenného života a byť kompetentným partnerom pre všetky strany zúčastnené na tomto náročnom a dlhodobom procese. Náš tím vysoko kvalifikovaných lekárskych poradcov dostupný na území celej republiky v súčinnosti s naším vývojovým a výrobným oddelením v zahraničí je Vám k dispozícii .
 • MM Pharma Slovakia, s.r.o.
  Zdravotnícke riešenia pre každého: Spolu k lepšiemu životu.
  Ako zdravotnícka firma ponúkame pacientom ako aj zdravotníckym pracovníkom pomocnú ruku. Naším cieľom je pomôcť ľuďom v ich opätovnom zaradení do každodenného života a byť kompetentným partnerom pre všetky strany zúčastnené na tomto náročnom a dlhodobom procese. Náš tím vysoko kvalifikovaných lekárskych poradcov dostupný na území celej republiky v súčinnosti s naším vývojovým a výrobným oddelením v zahraničí je Vám k dispozícii .
 • MM Pharma Slovakia, s.r.o.
  Zdravotnícke riešenia pre každého: Spolu k lepšiemu životu.
  Ako zdravotnícka firma ponúkame pacientom ako aj zdravotníckym pracovníkom pomocnú ruku. Naším cieľom je pomôcť ľuďom v ich opätovnom zaradení do každodenného života a byť kompetentným partnerom pre všetky strany zúčastnené na tomto náročnom a dlhodobom procese. Náš tím vysoko kvalifikovaných lekárskych poradcov dostupný na území celej republiky v súčinnosti s naším vývojovým a výrobným oddelením v zahraničí je Vám k dispozícii .

laryngektómiaPri nádorovom ochorení hlasiviek v neskoršom štádiu je nutná totálna laryngektómia. Psychiku pacienta po operácii hrtana ovplyvňuje zmena spôsobu života a negatívne prispieva trvalá tracheostómia. Problémom je strata hlasu a tým obmedzenie komunikačných schopností. Nemožnosť vyjadrovať sa hovorovým slovom má vplyv na kvalitu života – predovšetkým v sociálnej oblasti. Prerušenie sociálnych väzieb môže viesť až k izolácii a zhoršeniu spoločenského uplatnenia.

nespadnúť do rezignácieNajdôležitejším cieľom pre všetky zainteresované osoby by malo byť nespadnúť do rezignácie. Dôležité je čím skôr sa prispôsobiť novej situácii, poskytnúť postihnutým veľa pomoci. Existuje mnoho rôznych regionálnych organizácii, občianskych skupín a dobrovoľníkov zameraných na pomoc pacientom v ich novej komplikovanej zdravotnej situácii. Najdôležitejšie však je osobné úsilie a samozrejme porozumenie celej rodiny ako aj najbližšieho okolia takýchto pacientov.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Laryngektómia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Rehabilitácia hlasu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Tracheotómia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Odsávanie-inhalácia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Odborné podujatia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Aktuality - Novinky

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas